Cursus Kunst en Cultuur
maandag 11 september 2017

Instituut Dante biedt op vrijdagmorgen in de Erasmushof in Enkhuizen en woensdagavond en donderdagmorgen in de Huesmolen in Hoorn de breedst opgezette cursus Kunst en Cultuur van Nederland. Deze betekent een fascinerende ontdekkingsreis van 26 weken langs de interessantste Europese cultuuruitingen van de eerste helft van de negentiende eeuw. De tijd van Romantiek en Realisme, burgerlijkheid en revolutie; de bakermat van onze moderne maatschappij.

Schilderkunst, beeldhouwkunst, mode, filosofie, architectuur, literatuur, toneel, dans, muziek, beeldhouwkunst, toegepaste kunsten en geschiedenis in één complete cursus. Overeenkomsten en (regionale) verschillen in de diverse culturele uitingen komen samen in de aangeboden lesstof. De cursus wordt gegeven door drs. Harry Velema, een gedreven en deskundig docent met een lange ervaring.

Van Romantiek naar Realisme. In de eerste helft van de negentiende eeuw ontwikkelden zich de vormen van de Moderne Wereld. De Industriële Revolutie, de politieke revoluties, de nieuwe rol van de kunstenaar en de toenemende invloed van de burgerij brengen grote veranderingen met zich mee. In de schilderkunst leggen Ingres, Delacroix en Courbet de basis voor o.a. het impressionisme en de moderne kunst. Het is de wereld van de passie van Brönte’s Woeste Hoogten, de betovering van Grimms’ Sprookjes, de spanning van Poe’s korte verhalen. Van de dramatische muziek van Berlioz en het pessimisme van de filosoof Schopenhauer.

De cursus wordt afgesloten met een intensieve excursie naar Engeland voor belangstellenden. Meer informatie? Kom langs in Enkhuizen, Erasmushof, Westerkerksteeg, op Vrijdag 15 sept.: 10.00-12.00 uur. Of in Hoorn, De Huesmolen op woensdag 13 sept. (19.30—21.00 uur) of op donderdag 14 sept. (10.00—12.00 uur).Voor informatie en een folder: 0229-245016 of 06- 53649695 of surf naar www.instituutdante.nl 

Reacties