Enquête en groenmarkt: stimulans voor vergroening
dinsdag 15 september 2020

Steeds vaker komen extreme weersomstandigheden voor. In hoog tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en raken levende systemen verstoord. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. 'Risdam-Noord Groen' vindt het tijd voor actie.

Marjon Brouwer, al jaren actief voor deze buurtgroep, stelt: “Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in onze woonomgeving wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten en vogels vinden weer een leefgebied én vooral, mensen voelen zich prettiger en gezonder. Laten wij samen het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.”

De buurtgroep organiseert daarom meerdere activiteiten. Allereerst wordt er huis aan huis een oproep verspreid om mee te doen aan een enquête. Hiermee worden meningen gepeild, wordt er gewerkt aan bewustwording en er zal hulp voor vergroening worden geboden. Ook is er de oproep om als je specifieke kennis of vaardigheden hebt om je te melden; al veel buurtgenoten dragen hun steentje bij en de groep is op zoek naar liefhebbers die de handen uit de mouwen willen steken of die kennis van groen hebben. 
Vervolgens wordt er op 3 oktober van 11.00 tot 13.00 uur bij Wijkcentrum de Cogge een kleine groenmarkt georganiseerd. Hier kunnen gratis zaden en plantjes worden geruild en opgehaald. Liefhebbers die zaden en plantjes willen doneren wordt gevraagd deze te verzamelen en op 3 oktober in te brengen. Indien aanwezigheid onmogelijk is en men zaden of planten voor dit goede doel wil schenken dan kan dat gemeld worden bij info@risdamgroen.nl. De groenmarkt heeft ook als doel om vergroeningsinitiatieven energie te geven. Daarom kan men er adviezen krijgen over vergroening en hoe je met een onderhoudsarme tuin een veel prettiger woonomgeving kan creëren. De mogelijkheid van ‘geveltuinen’ komt ook aan de orde. 
Onder andere het Clusius College en MEE & De Wering zullen op 3 oktober laten zien hoe zij particulieren kunnen helpen bij vergroeningsplannen.

Dankzij financiële ondersteuning vanuit de Provincie Noord-Holland, het Betrekken bij Groen Fonds, kan de buurtgroep zorgen voor deze initiatieven om particuliere tuinen te vergroenen.

Reacties