Frisse Linkse Wind Koggenland
dinsdag 23 januari 2018

De schijf is een programma waarmee we de komende vier jaar het welzijn  van onze inwoners veilig stellen en een beetje duurzamer maken.  De komende jaren willen we samen met u ons inzetten voor: een gezonde duurzame,  aandachtvolle  en aantrekkelijke leefomgeving waar we nog jaren met plezier wonen, werken en recreëren.

Door weer aandacht voor elkaar te hebben in onze dorpen en kernen willen we jongeren ondersteunen in het zelf oppakken van activiteiten (en dagbesteding). We gaan ze niet betuttelen, wel willen we dat ze actief meedoen aan onze samenleving. Voor inwoners die eenzaamheid kennen, ontplooien we initiatieven die leiden tot ( mooie) ontmoetingen en ( weer) nieuwe contacten. We willen (jong) dementerenden een gezicht en een stem geven. Door hun actief te betrekken bij onze samenleving kunnen ze ook langer in hun eigen woning blijven wonen . We vragen meer aandacht voor diversiteit, doordat de gemeente als werkgever het goede voorbeeld gaat geven en aandacht schenken aan homo-sexualiteit in de roze week. 

Met aandacht voor natuur,  landschap en recreatie moet het groene karakter van onze dorpen en kernen voelbaar en zichtbaar zijn. Dit willen we doen door fruitbomen te planten in de wijken, zodat inwoners de traditionele appelrassen herkennen die oorspronkelijk in dit gebied hebben gestaan. We willen een voedselbos – zodat iedereen met eigen ogen kan zien wat er zoal groeit op onze eigen bodem – en als je wilt een maaltje van bereiden. 

We willen af van al die borden met 30, 60, 70 en 80 km per uur. Niemand snapt er meer wat van en we handhaven er ook niet op. Overal willen we een gemiddelde snelheid van 50 km per uur binnen de kern en 80 km er buiten, waarbij we actief handhaven. De plannen die er nu zijn voor fietsverkeer naar Hoorn vinden we onveilig. Landbouwverkeer en fietsers moeten gescheiden zijn zodat er voor  scholier, recreant en bewoner veilige fietsroutes zijn. De brommer moet gewoon op de weg en we gaan lobbyen voor een beter OVnet bij de provincie en we stimuleren andere vormen van collectief vervoer.

Onze 5 punten zijn:

  • Sociaal: Meedoen! Aandacht voor elkaar met speciale aandacht voor de eenzame inwoners
  • Duurzaam Koggenland: In 2020 voldoet Koggenland aan de klimaatafspraken van Parijs
  • Groen: Aantrekkelijk Koggenland 
  • Veilig:  naar school of winkel via verantwoorde fiets- en wandelroutes
  • Wonen: Betaalbare en gevarieerde woningen en goede voorzieningen

Zie voor uitgebreide informatie op onze gloednieuwe website https://pvdagroenlinkskoggenland.nl

Reacties