Hyperion, vormgeven aan bezinning
donderdag 12 april 2018

Theoloog Marcel Elsenaar vertelt over de traditionele manier van bezinning én over de nieuwe vormen en initiatieven die ontstaan. 

De tweede spreker is Peter van Ankeren, predikant van de protestantse gemeente Het Vierkant. Er wordt gekeken naar de uitdagingen in deze tijd, nu kerken worstelen met samenvoegingen en teruglopende aantallen kerkgangers. Welke vormen van bezinning spreken aan en hoe worden die gerealiseerd? Woensdag 18 april, inloop 19.30 uur, aanvang 20 uur. Witte Kerkje, Kerkelaan 10, Benningbroek. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Informatie: www.stichtinghyperion.nl  

Reacties