Lezing De Marker Wadden
zaterdag 09 maart 2019

De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels.

Grote sterns rusten er, Oeverzwaluwen fourageren er, Kokmeeuwen en Visdieven broeden naast zeldzamere soorten. In 2018 werd er zelfs een zeldzame libel uit Africa aangetroffen. Natuurmonumenten heeft het beheer van dit gebied onder zijn beheer en Hans van Amstel (vrijwilliger bij Natuurmonumenten) zal tijdens deze lezing een blik in het nieuwste stukje Nederland en het leven dat daar tot ontwikkeling komt geven. Op één van de eilanden zijn wandelpaden en vogelkijkhutten aangelegd zodat er ook aan den lijve kan worden ervaren hoe het er aan toe gaat op de Markerwadden.

Er zal worden ingegaan op de manier waarop de eilanden zijn gemaakt en hoe de natuur zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Tijdens de lezing is er ruimte genoeg om vragen te stellen. De lezing wordt gehouden in het Wijkcentrum Kersenboogerd aan de Brederodegracht nummer 1. De zaal gaat open om 19:45 uur en de lezing duurt tot ongeveer 22 uur.

Reacties