Passie voor Autisme
maandag 25 maart 2019

Het thema voor 2019 is Autisme werkt! Met als ondertitel: Een ode aan de passie en sterke eigenschappen van mensen met autisme. In Hoorn luiden we de autismeweek in met passie voor autisme op vrijdagmiddag 29 maart van 15.00 – 17.00 uur in muziekcafé Backstage, Koepoortsplein 3, 1621 HK Hoorn: maak werk van je passie en breng passie in je werk. Een aantal trouwe bezoekers van het autismecafé geeft een presentatie waarin ze vertellen over hun passie. Daarnaast vertelt werkgever Sjoerd van der Maaden zijn verhaal. Sjoerd heeft al tien jaar een bedrijf met uitsluitend testers met autisme. 

Veel mensen met autisme beschikken over positieve eigenschappen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om systemen te analyseren. Ook hebben zij vaak waardevolle ‘speciale interesses’, onderwerpen waar zij álles van weten. Werk dat aansluit bij de passies en sterke kanten van mensen (met of zonder autisme) heeft natuurlijk de meeste kans van slagen. Werknemers met welke beperking dan ook, dus ook met ASS (Autisme Spectrum Stoornis), zorgen voor diversiteit in een bedrijf en dit is een belangrijke grondstof voor innovatie.

Daarnaast is een divers werknemersbestand een uiting van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’; en dit is steeds vaker één van de selectiecriteria voor aanbestedende partijen. Bijkomend voordeel is dat bedrijven waar openlijk gesproken kan worden over beperkingen, een betere werksfeer kennen. En een betere werksfeer betekent minder verzuim door stress en ziekte. Bovendien stimuleert openheid over zaken die niet zo makkelijk gaan, álle werknemers om serieus na te denken over hoe zij optimaal kunnen presteren.

Reacties