Start campagne ‘Voor mensen’
woensdag 31 januari 2018

De aftrap vindt plaats in het campagnelokaal aan Onder de Boompjes 10 in Hoorn. HOP gaat met het motto ‘Voor mensen’  campagne voeren en wil daarmee onderstrepen dat de menselijke maat leidend moet zijn in alles wat de gemeente doet.

Tussen 14.00 en 15.00 uur presenteert de Hoornse Onafhankelijke Partij (lijst 7) het verkiezingsprogramma en de officiële kandidatenlijst met Robert Vinkenborg als lijsttrekker.

HOP en HSP gaan hokken
De goede samenwerking met de Hoornse Senioren Partij in de afgelopen raadsperiode heeft er toe geleid dat er is besloten tot een gezamenlijke ontmoetingsruimte en campagnelokaal. HOP en HSP gaan tot 21 maart samenwonen. Er zijn een grote raakvlakken tussen beide partijen en HOP en HSP delen dezelfde visie als het gaat om ouderenbeleid.

Gezamenlijk 8-puntenplan voor ouderen
HOP en HSP vinden dat samenwerking het uitgangspunt moet zijn van een goed en gedragen ouderenbeleid. Dat geven zij vorm in een gezamenlijk 8-puntenplan dat door beide partijen in het programma is opgenomen. Beide streven naar een veilige woonomgeving voor ouderen, een dementievriendelijke gemeente met voorzieningen voor ouderen en ondersteuning van mantelzorgers. Tenslotte zetten HOP en HSP zich gezamenlijk in voor een actief beleid om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen.

Reacties