Verkiezingen Gemeenteraad
woensdag 03 januari 2018

Gemeenteraden in vogelvlucht
Per 1 januari 2017 is het aantal gemeenten 388. Drie decennia geleden bestond Nederland nog uit 774 gemeenten. De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente. De grootste gemeenteraden van Nederland (bij gemeenten met meer dan 200.000 inwoners) telt 45 leden, de kleinste 9 leden (bij gemeenten met minder dan 3000 inwoners). Het aantal raadsleden – en dus zetels – is altijd oneven.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van B&W. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad, burgemeesters door de regering, na een procedure waarin ook de gemeenteraad een belangrijke stem heeft.

Organiseren verkiezing
De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij horen verantwoordelijkheden als het aanwijzen van stembureaus, het inrichten van stembureaus en het aanstellen van stembureauleden. Ook houden gemeenten toezicht op regels die gelden voor het voeren van een verkiezingscampagne door politieke partijen.

Zo bestaan er regels voor de inzet van verkiezingsborden, kraampjes, geluidswagens, collectes en propaganda in de omgeving van het stembureau. 

Reacties