Beeldenmakers/Beeldenbrekers
zondag 11 februari 2018

Door af te stemmen op de goddelijke orde, zou de mens net zo goddelijk kunnen worden als de menselijke natuur dat toestaat. Volgens de christelijke kerkvader Augustinus echter, was de dwaalleer van de heidense godsdiensten ingefluisterd door demonen, die gedreven werden door hun bloeddorst naar offers.

De christenen besloten dat er niets mocht overblijven wat aan die goden herinnerde. De intenties van beeldenmakers en beeldenbrekers zijn zeker niet altijd religieus ingegeven. Mary Richardson bijv. ging in de National Gallery een naakt van Velázquez met een mes te lijf, omdat haar roep om vrouwenkiesrecht werd genegeerd. Ook wetenschap en techniek kunnen bepalend zijn, evenals kunst of de (sociale) media. De vraag wie de beeldvorming bepaalt, is weer actueel geworden door de verspreiding van nepnieuws en de discussie rond koloniale ‘helden’. Vernieuwing gaat maar al te vaak gepaard met beeldenstormen.

Ze zijn van alle tijden en vinden overal plaats. Enkhuizen: Erasmushof, Westerkerksteeg 6 vanaf maandag 5 maart van 13.30 tot 15.15 uur. Hoorn: De Zaagtand, St. Eloystraat 106 vanaf vrijdag 9 maart van 13.30 tot 15.15 uur. Docent: Tine Sijm, kunst- en cultuurhistoricus. Informatie, brochure of aanmelding: e-mail sijm.t@quicknet.nl of tel. 0229 501837 (inspreken kan ook) 

Reacties