Bibliotheek Hoorn
maandag 13 september 2021

Het IDO biedt hulp aan inwoners van Hoorn bij vragen over de digitale overheid. Op donderdag 16 september opent wethouder Samir Bashara feestelijk het 10e IDO in West-Friesland; het IDO bij de Bibliotheek Hoorn. De opening vindt plaats in de Centrale Bibliotheek om 09:30 uur.

Wat is het IDO?
Het IDO is het Informatiepunt Digitale Overheid.
Nederland telt circa vier miljoen mensen die moeite hebben met het gebruiken van computers en daardoor ook met de online diensten van o.a. overheidsinstanties. Bij het IDO kunnen burgers gratis terecht met vragen over de overheid rond huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg, toeslagen enzovoort.

Meer dan 200 IDO’s landelijk
Inmiddels zijn er meer dan 200 IDO’s gerealiseerd en wordt ernaar gestreefd om eind 2022 een landelijke dekking te hebben met 400 Informatiepunten. In juni van dit jaar is er een campagne gestart op de landelijke en regionale televisie en via social media om iedereen te wijzen op het bestaan van deze dienstverlening in de bibliotheken.

Het IDO en de Bibliotheek Hoorn.
Wat doet het IDO voor inwoners van Hoorn?
De IDO medewerkers van de Bibliotheek Hoorn helpen inwoners zoeken naar de juiste informatie. Voor alle vragen kunnen inwoners terecht bij het IDO in de Centrale Bibliotheek Hoorn (in de binnenstad). Daar helpen we met het vinden van informatie op internet. Of we verwijzen mensen door naar de juiste instanties. Je hoeft niet lid te zijn van de bibliotheek.
Het inloopspreekuur van het IDO is elke donderdag van 09.30 tot 12.30 uur open.

Een leven lang leren doe je bij de Bibliotheek Hoorn
De rol van de bibliotheek is sinds een aantal jaren aan het veranderen. We zetten steeds meer in op het versterken van basisvaardigheden van inwoners zodat ze meer zelfredzaam worden in de maatschappij en mee kunnen blijven doen.

Meer over het IDO en de Bibliotheek Hoorn: https://www.bibliotheekhoorn.nl/doen/informatiepunt-digitale-overheid.html

Reacties