Boekpresentatie Veiling Bangert en Omstreken
vrijdag 22 maart 2019

In de beide dorpen was er een veilingvereniging met bijbehorend gebouwencomplex. In Zwaag zijn de gebouwen verdwenen, maar de straatnaam “De Oude Veiling” op het gelijknamige industrieterrein, verwijst nu nog naar de activiteiten van weleer.

Van 1909 tot 1983 was op die plek de veilingvereniging “Bangert en Omstreken” gevestigd. Het was jarenlang de grootste werkgever in Zwaag. Om nu het geheugen wat op te frissen en om de nieuwe generatie te laten weten, wat er op de veiling in Zwaag allemaal gebeurde, komt er een boek uit. Het is het tweede boek dat, na “Oorlog in Zwaag” door de Stichting Historisch Zwaag wordt uitgegeven. Het vermeldt veel informatie van mensen die er gewerkt hebben en het is geïllustreerd met veel fotomateriaal. Het boek is mede tot stand gekomen met een bijdrage van de afdeling erfgoed van de gemeente Hoorn.

Op zondag 24 maart 2019 wordt is in de Dorpskerk aan de Kerkelaan de presentatie. De aanvang is 14.00 uur en in een middag vullend programma met wat sprekers, filmbeelden en een fototentoonstelling zal het boek ten doop worden gehouden. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan iemand, die een verbintenis had met de veiling B & O. Wie dat is, dat houden we nog even geheim. Daarna is het boek te koop voor 15 Euro. Vrienden van de Stichting Historisch Zwaag, die hun bijdrage van minimaal 15 Euro voor 2019 betaald hebben, krijgen het boek gratis. Het is ook mogelijk ter plekke vriend te worden door minimaal 15 Euro te doneren. Ook dan krijgt u het boek mee.

Deze middag is uiteraard de toegang gratis. U vindt de Dorpskerk in Zwaag aan de Kerkelaan 8. De kerk is toegankelijk vanaf 13.30 uur.

Reacties