Digitaal Alzheimer Café Enkhuizen
maandag 05 april 2021

Dit is voor vele trouwe bezoekers een groot gemis. En misschien duurt het ook nog wel even voordat die elkaar weer in levende lijve kun-nen ontmoeten.

Men bezoekt een Alzheimer café ook voor de informatie. Maar informatie geven kan ook op een andere manier. Het aanbod aan informatieve filmpjes op de website van Alzheimer Nederland neemt gestaag toe. Onlangs is een video toegevoegd van het Alzheimer café Enkhuizen. U kunt deze video dus thuis op uw eigen computer of lap-top bekijken, op een moment dat het u schikt.

Het onderwerp van de video is: “Hoe breng ik de dag door?” De opnames zijn ge-maakt in “De Huiskamer van Enkhuizen” . Marjan Bielsma van de ‘Huiskamer’ beant-woordt vragen van Jos Lankreijer. U kunt de opname bekijken via de volgende link:

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland

U kunt daar ook de andere video’s vinden die in onze regio zijn gemaakt, door de drie gezamenlijke Alzheimer cafés, in Hoorn, Enkhuizen en Wervershoof. Het is de bedoe-ling dat er de komende maanden regelmatig nieuwe onderwerpen worden toege-voegd. Het loont dus de moeite om af en toe de website te bezoeken om te kijken of er iets nieuws op staat.

Het gesprek met elkaar over de behandelde thema’s zal voorlopig helaas achterwege moeten blijven. Dat kan pas weer als de Alzheimercafe’s weer open gaan.

Reacties