Een denkbeeldige reis door Noordwest-Europa
vrijdag 15 januari 2021

De lezing van 19 januari wordt verzorgd door Annemarie Dekker.

Zij neemt ons mee op een denkbeeldige reis langs de rotskust van Noord-Engeland, IJsland en Noorwegen om daar de kustbroeders van dichtbij te bekijken. Ze zijn het hele jaar op zee te vinden en komen alleen aan land om te broeden. Dat zorgt voor enorme aantallen, een enorme bedrijvigheid en fascinerend gedrag.

Van alle kustbroeders kunnen Papegaaiduikers misschien op de meeste sympathie rekenen, maar alle andere leden van de alkenfamilie (Alk en Zeekoet) mogen er ook zijn. Zij delen de rotskusten met soorten als Jan-van-Gent, Kuifaalscholver, Zilvermeeuw, Drieteenmeeuw, Grote stern, Noordse stern, Noordse stormvogel en Rotsduif. Het gaat er niet altijd collegiaal aan toe. Dat kun je opmaken uit de aanwezigheid van diverse jagers (roofmeeuwen) en de Zeearend.

De mini-lezing start om 20 uur en om deze lezing te kunnen volgen heeft een ZOOMlink nodig die u kunt opvragen bij J.P. de Krijger (n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl)

Reacties