Kamerkorenfestival Hoorn-Oude Muziek Nu 2023
woensdag 26 april 2023

In principe vinden alle optredens plaats op zaterdag 10 juni; bij voldoende belangstelling zullen we het fes-tival ook op zondag 11 juni laten plaatsvinden. Een optreden duurt 25 minuten; de repertoirekeuze is volle-dig vrij. Het deelnamegeld voor koren bedraagt € 95; voor kinder- en jeugdkoren is het deelnamegeld € 75. Bezoekers betalen € 10,-. 

Informatie, aanmelding en kaartverkoop
Informatie over alle onderdelen van het Kamerkorenfestival Hoorn Oude Muziek Nu 2023 vind je op www.oudemuzieknu.nl, zoals aanmelding voor de kooroptredens. Vragen? Neem contact op met artistiek leider Hilbrand Adema, hoornoudemuzieknuhoorn@gmail.com of bel 06 2184 3943.

Reacties