Kunstenaarsvereniging Hoorn blijft bij de tijd
vrijdag 08 juni 2018

Om het ledenbestand uit te breiden en te verjongen, en ook op deze manier verbonden te blijven met de actuele ontwikkelingen in de kunst, heeft de vereniging twee nieuwe soorten lidmaatschap in het leven geroepen. Naast het reguliere lidmaatschap kunnen kandidaat-leden die daarvoor (nog) niet in aanmerking komen het aspirant of het junior lidmaatschap aangaan.

Aspirant lidmaatschap. is bedoeld voor geïnteresseerden wier ballotage niet succesvol is verlopen, maar van wie wel potentiële mogelijkheden opgemerkt zijn. Junior lidmaatschap richt zich op jonge mensen van ca. 16 – 24 jaar die duidelijke aspiraties hebben om zich als kunstenaar te ontwikkelen.

De verdere ontwikkelingsmogelijkheden van beide categorieën leden staan hierbij centraal. Binnen de vereniging gaat daarom gezocht worden naar mentoren die hun expertise en ervaring willen inzetten om deze leden te stimuleren tot het uitbouwen van hun persoonlijke kunstenaarschap.

Voor beide soorten lidmaatschap gelden sterk aangepaste contributie-bedragen. Voor meer informatie: Magda Frandsen 06 23039477 / 0299 212321 m.frandsen@ziggo.nl 

Reacties