"Lezen met de Rabbijnen"
dinsdag 13 maart 2018

Wat zegt de (Joodse) traditie over hem? Staat er in de bijbelteksten eigenlijk wel wat er echt staat? En waarom staat er wat er staat? De data zijn donderdag 15 maart, 5 april en 26 april, van 13.30 tot 16.30 uur. Het Leerhuis wordt geleid door ds. Johannes van der Meer, oud-predikant van de Doopsgezinde Gemeente Edam, thans docent bij het Nederlands Instituut voor Talmoedica.

Hij is ook als Leerhuisbegeleider verbonden aan de Stichting LEV. Iedereen is welkom. In verband met het te vervaardigen materiaal graag opgave bij ds. Van der Meer, e-mail jvdm@wxs.nl of tel. 0566 650 023. Toegang vrij, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Reacties