Minder alcohol en drugs onder minderjarigen
vrijdag 02 april 2021

Dit blijkt uit de jaarcijfers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over 2020. Het aantal geregistreerde vergiftigingen onder 12 tot 17 jarigen is in 2020 met 16 gedaald ten opzichte van 2019. In 2019 waren het er 33, in 2020 dus 17. Dit is een daling van bijna 50%. Hiervan waren twee minderjarigen jonger dan 16 jaar. Het zijn vooral jongeren tussen 18 en 23 jaar die door de ambulance zijn opgehaald. De daling heeft een duidelijk verband met coronamaatregelen.

Voorbereidingen op versoepelingen van de coronamaatregelen
De Westfriese gemeenten is bezorgd over wat er gebeurt als de coronamaatregelen weer versoepelen. Burgemeester van Stede Broec en voorzitter van de Westfriese Stuurgroep In Control Of Alcohol & Drugs, Ronald Wortelboer; ‘ Het lijkt aannemelijk dat er een ontlading komt onder jongeren zodra zij elkaar weer in grotere groepen mogen ontmoeten thuis, bij een vereniging of op evenementen en het terras. We gaan samen met onze ketenpartners aan de slag om ons hierop voor te bereiden. Want ook na corona moeten we interventies inzetten om alcohol en drugsvergiftiging onder jongeren te voorkomen.

Interventies
Interventies worden ingezet in samenwerking met de GGD en andere organisaties en regio’s in Noord Holland Noord vanuit het programma In Control of Alcohol & Drugs. Ook sluit Westfriesland al jaren aan bij de landelijke campagnes van NIX18 en voert sinds vorig jaar ook een eigen uitvoeringsprogramma uit. De Westfriese gemeenten zien hierbij ook een grote rol voor de ouders weggelegd. Ouders zijn het voorbeeld voor hun kinderen blijkt uit het onderzoek.

Intoxicatiecijfers Westfriesland
GGD Hollands Noorden houdt intoxicatiecijfers van 12 tot 23 jarigen bij in opdracht van de regionale stuurgroep In Control of Alcohol & Drugs. Intoxicatie ritten zijn ritten van de ambulance die nodig zijn, omdat een jongere zorg nodig heeft vanwege problemen met alcohol, drugs of een combinatie daarvan. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om alleen alcoholvergiftiging, 22% is een combinatie van alcohol en drugs. In Westfriesland waren er 57 ritten in 2020 (87 in 2019). Hiervan waren er 17 voor minderjarigen (12-17 jaar) en 40 ritten voor 18 tot 23 jarigen. Het totaal aantal ritten voor 12 tot 23 jarigen is in vergelijking met 2019 35% gedaald, omdat horecagelegenheden gesloten zijn, groepsvorming beperkt is en evenementen verboden zijn als gevolg van het coronavirus.

Extra interventies voor ouders
De zeven Westfriese wethouders volksgezondheid en burgemeester van Stede Broec, Ronald Wortelboer, vormen samen de stuurgroep die de focus bepaalt van het regionale jeugd alcohol en drugsbeleid. Een van de focuspunten is de tolerantie van ouders tegenover alcohol en drugs gebruik. De regio zal daarom de komende jaren onder meer geld besteden om ouders en de leeftijdsgroep 14 tot 16 jarigen te bereiken met interventies en het herkennen van signalen van middelengebruik en omgaan met groepsdruk. Andere focuspunten zijn de aanpak van drugs, interventies voor en met het voortgezet onderwijs en regionale samenwerking o het gebied van handhaving van de alcoholwet.

Reacties