Op reis met de kiekendieven van Nederland het jaarrond
donderdag 07 december 2017

Inmiddels broeden er jaarlijks wisselend 40 tot 60 broedparen van deze elegante roofvogel in Nederland. Hoe kan dit? Het beschermen en onderzoek is niet alleen bij Grauwe kiekendieven gebleven, ondertussen worden ook de op dit moment voor Nederland nog zeldzamere Blauwe kiekendief (gemiddeld 10 broedparen in de afgelopen jaren, bron: De Takkeling) en de algemener voorkomende Bruine kiekendief (geschat op ± 1200 broedparen, bron: SOVON) meegenomen in het werk van Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Alle drie de soorten zijn in een relatief korte tijd gedwongen deels of helemaal over te schakelen van natuurlijke landschappen naar landbouwgebieden en zo tot akkervogels verworden, en als grondbroeders daarmee kwetsbaar voor en afhankelijk van menselijke activiteiten. In 2017 kwam er nog een vierde kiekendievensoort als broedvogel voor Nederland bij: de Steppekiekendief.

Op een wintergerstakker in provincie Groningen werd een paartje Steppekiekendieven ontdekt. Voor Nederland werd dit het eerste vastgestelde broedpaar! Door Werkgroep Grauwe Kiekendief werd dit nest beschermd. Wereldwijd was dit voor eerst en met succes, er vlogen vier jongen uit. Tijdens de lezing wordt u door Madeleine Postma (medewerker Werkgroep Grauwe Kiekendief) meegenomen op een reis met de kiekendieven, daarvoor is bagage nodig.

Daarom komen eerst de algemene kenmerken van de verschillende soorten kiekendieven aan bod. Om vervolgens meer op soort specifieke kenmerken in te gaan aan de hand van: Hoe leven ze? Wat eten ze? Hoe verloopt de voortplanting? Waar overwinteren ze? En nog veel meer. De lezing wordt gehouden in Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1 in Hoorn op 11 december a.s.. Aanvang van de lezing is 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:45 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. 

Reacties