Zorgen om bouwplannen
donderdag 18 februari 2021

De Stichting 'Risdam-Noord Groen' organiseert een tweetal onlinebijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is uitsluitend voor wijkbewoners, tijdens de tweede bijeenkomst gaan leden van de gemeenteraad in gesprek met de wijkbewoners. Wijkbewoners kunnen zich aanmelden en ontvangen een link naar een beveiligde zoommeeting. Overige bewoners van Hoorn en regio die vinden dat iedere wijk een park verdient, wordt gevraagd de online petitie te tekenen.

Onlinebijeenkomst voor wijkbewoners Risdam-Noord
Op donderdag 25 februari om 19.30 uur bespreken wijkbewoners de bouwplannen in het Sport- en Recreatiepark. Het park wordt in vogelvlucht bekeken en de functies die het park heeft voor de wijk komen aan de orde. Hoe het zover is gekomen dat de gemeente dergelijke plannen aan het ontwikkelen is, wordt besproken. Er zal uit de doeken worden gedaan wat er al gedaan is om deze plannen naar de prullenbak te verwijzen. Tenslotte komt de vraag aan de orde wat wijkbewoners alsnog kunnen doen.

Gemeenteraadsleden in gesprek met de wijk
Naar verwachting zullen de plannen ten aanzien van de locatiekeuze c.q. bouwplannen vanaf 1 maart bekend zijn en op 9 maart in de raadscommissie van de gemeente besproken worden.
De gemeente Hoorn heeft de wijkbewoners niet betrokken bij het maken van de plannen. 'Risdam-Noord Groen' vindt dat burgers al vroegtijdig hadden moeten participeren bij dergelijke planontwikkeling. Daarom gaat de wijk alsnog op donderdag 4 maart van 19.00 tot 20.00 uur online in gesprek met gemeenteraadsleden en andere betrokkenen. Nu al hebben zes Hoornse politieke partijen zich aangemeld. Wijkbewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan één of beide van de onlinemeetings.

Aanmelden
Aanmelden voor één of beide bijeenkomsten kan via: info@risdamgroen.nl
Liefhebbers worden verzocht bij de aanmelding te vermelden: voor- en achternaam, straatnaam waar men woont, e-mailadres en liefst ook telefoonnummer. Vergeet niet te vermelden welke bijeenkomsten bezocht wenst te worden, dus noem 25 februari en/of 4 maart.
Twee dagen van tevoren ontvangen de deelnemers een link naar de onlinemeeting die via een beveiligd Zoomaccount zal plaatsvinden. Ook krijgt ieder dan meer gegevens over de betreffende bijeenkomst.

Online petitie: Hoornse parken moeten behouden blijven!
Liefhebbers van parken, denk in Hoorn aan het Willem Wiese Park, het Julianapark, MAK Blokweer, het Dwaalpark, Mandelapark en de Risdammerhout worden gevraagd hun solidariteit te tonen door de online petitie te ondertekenen op https://groenrisdamnoord.petities.nl

Reacties