Broekhuis Zwaag ondersteunt Stichting Moving Mountains
zaterdag 20 april 2024

Deze gulle donatie, voortkomend uit een deel van de opbrengst van de verkochte auto's, zal volledig worden ingezet ten behoeve van de bouw van een school in Ngababo, Tanzania.

De betekenis van deze donatie reikt verder dan alleen financiële steun. Het vertegenwoordigt een lichtpuntje van hoop en vooruitgang voor de Maasai-kinderen in Tanzania, die voorheen beperkte toegang hadden tot onderwijs vanwege de afstand tot de dichtstbijzijnde middelbare school. Met de voltooiing van fase 1 van het project is deze drempel nu weggenomen, waardoor 80 kinderen dagelijks onderwijs kunnen genieten. Jaarlijks komen er 40 plekken bij (met een max. van 160 plekken) voor kinderen uit de regio.

Het hart van dit project gaat echter verder dan alleen het bieden van klaslokalen. De school voorziet ook in een lerarenverblijf en een internaat voor meisjes, waardoor zij toegang hebben tot onderwijs en verblijfsmogelijkheden. Bovendien omvat het lesprogramma niet alleen traditionele vakken, maar ook lessen in regeneratieve landbouw, waardoor de kinderen waardevolle vaardigheden opdoen die ze kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.

Het verhaal van Stichting Moving Mountains weerspiegelt de persoonlijke reis van initiatiefnemer John Benning, die tijdens het beklimmen van de Kilimanjaro zijn roeping vond om iets terug te geven aan de wereld. Samen met Sophie Nieuwenhuijs en een toegewijd team creëert hij bewustwording en brengt hij mensen samen om een verschil te maken.

Richard Koster van Broekhuis Zwaag benadrukt de parallellen tussen de missie van Stichting Moving Mountains en de waarden van zijn eigen bedrijf. De Broekhuis Academy biedt mensen de kans om te groeien en hun vaardigheden te ontwikkelen, net zoals het onderwijsproject in Tanzania dit doet voor de lokale gemeenschap. Dit partnerschap illustreert de kracht van samenwerking in het streven naar een betere wereld.

De chequeoverhandiging markeert niet alleen een moment van vrijgevigheid, maar ook van verbinding en solidariteit tussen twee organisaties die zich inzetten voor een gemeenschappelijk doel: het bieden van onderwijskansen voor allen. Met de voortdurende steun van partners zoals Broekhuis Zwaag zal Stichting Moving Mountains blijven bouwen aan een betere toekomst voor de kinderen van Tanzania. Wil jij ook bijdragen aan hun missie of meer lezen? Ga dan naar www.movingmountains.world

Reacties