Redactietips

Steeds vaker krijgen wij zelf geschreven redactie toegestuurd. Helaas gaat het met deze copy nog wel eens mis. Hieronder een paar tips van de redactie, die u wellicht kunnen helpen bij het opstellen en versturen van een persbericht. Indien u nog met vragen blijft zitten neem dan even telefonisch contact met ons op. 
 

 • De lengte van het artikel is natuurlijk afhankelijk van het evenement. Wanneer er een uitgebreid programma is, wilt u dat natuurlijk in de krant zien. Beter is echter om zelf een soort voorselectie te maken waar de echt belangrijke programma-onderdelen in staan vermeld. Te lange artikelen worden vaak niet of slechts gedeeltelijk gelezen. Door ruimtegebrek in de krant kan het ook voorkomen, dat het lange artikel dan niet wordt geplaatst. Als richtlijn is een half A4 aan te bevelen met een lettergrootte van 12. Dit komt overeen met zo'n driehonderd woorden. 
 • Plaats in de eerste tien regels de informatie die belangrijk is om een evenement te promoten. Denk hierbij aan datum, plaats, aanvangstijd, entreekosten en een kort intro. In de volgende alinea kunt u dan stapsgewijs meer informatie over de verschillende programma onderdelen plaatsen. Het voordeel hiervan is dat indien er weinig ruimte in de krant is, het bericht toch kan worden meegenomen, eventueel met een verwijzing naar de website van Weekblad Zondag. 
 • U kunt uw persberichten via ons redactie-uploadformulier verzenden. Naast tekst is de redactie ook altijd op zoek naar fotomateriaal. Dit materiaal kunt u ook via het uploadformulier naar ons toe sturen. Tekst levert u aan in een Word bestand en foto’s als losse JPEG’s met een minimale grootte van 300 kb.

  → naar het uploadformulier

 • Zorg ervoor dat het Word bestand alleen de feitelijk te plaatsen tekst bevat. Voor aanvullende informatie gebruikt u het veld 'Toelichting voor de redactie'.
 • Vul het uploadformulier zo volledig mogelijk in, in ieder geval met uw naam en telefoonnummer, zodat de redactie eventuele aanvullende informatie kan verkrijgen. 
 • Stuur de copy vooral op tijd in. Het liefst veertien dagen voor verschijning van de editie. De  deadline voor de redactie is op woensdag, voor de desbetreffende uitgave, om 12.00 uur. 
 • Lever de copy zo standaard mogelijk aan en gebruik geen eigen opmaaksystemen. Gebruik verder geen zachte returns, blokletters en opmaak. Maak geen gebruik van tabellen en plak geen foto's in het Word bestand. 
 • De voorkeur van de redactie gaat uit naar evenementen die nog moeten plaatsvinden. 
 • Weekblad zondag heeft enkele speciale pagina’s: jeugdnieuws, seniorenwijzer, sport op zondag, gezond op zondag en Mooi Hoorn. Copy en/of suggesties gericht op deze pagina’s zijn altijd welkom.